HABERLER Slider

Emekli artık vaat değil, sorunlarına çözüm bekliyor…

TÜED BAŞKANLAR KURULUMUZ ANKARA’DAN SESLENDİ:
“EMEKLİ ARTIK VAAT DEĞİL, SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR…”

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulumuz, Ankara’da Genel Merkez Toplantı Salonu’nda bir araya gelmiş, Türkiye’nin ve emeklilerimizin gündemini değerlendirmiştir. Pandemi nedeniyle uzunca bir süredir toplanamayan Başkanlar Kurulumuz; acilen istihdam artırıcı üretim modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, başta emekliler olmak üzere; alım gücü giderek düşen dar gelirli kesimlerin desteklenmesi ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilerek ödenmesini talep etmiş; anayasamızda, milli birliğimizi sağlayan ve değiştirilemeyecek olan temel ilkelerin, ilelebet korunması gerektiğinin altını çizmiştir.
TÜED Başkanlar Kurulumuz diğer taleplerimizi de şöyle sıralamıştır:
– EMEKLİNİN, İNTİBAK SORUNU EN GEÇ 2022’DE ÇÖZÜLMELİ:
2000 sonrasında emekli olanları mağdur eden ve aylıkları düşüren, “emekli aylığı hesaplama karma sistemi”, aylıklar arasında eşitsizliği artırmıştır. Bu nedenle, her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için “tek bir aylık hesaplama sistemi” getirilmelidir.
– REFAHTAN PAY VERİLMELİ:
Tüfe’ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden, 5510 sayılı Kanunun 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir.
– EMEKLİ, NORM VE STANDART BİRLİĞİNE KAVUŞTURULMALI:
Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama oranı Yüzde 70 olarak belirlenmelidir.
– EK ÖDEME ORANLARI YÜKSELTİLMELİ:
Vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme yüzdeleri, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak, Yüzde 8-10 oranlarına yükseltilmelidir.
– EMEKLİYE, KATKI PAYI MUAFİYETİ GETİRİLMELİ:
Emeklilerimizin ödemiş oldukları katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü aşmıştır. Çalıştığı dönemlerde yüzde 12 sağlık primi ödeyen emeklilerimiz, sağlık hizmeti aldığında çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından muaf tutulmalıdır.
– BAYRAM İKRAMİYELERİ, TÜFE’YE ENDEKSLENMELİ:
Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri günün koşullarında yetersiz kalmaktadır. İkramiyeler enflasyona endekslenmelidir.
– AİLE YARDIMI YAPILMALI:
Çalışırken ödenen aile yardımı emekli olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmelidir.
– PROMOSYON İYİLEŞTİRİLMELİ:
Günümüzde yetersiz kalan promosyon ödemelerin artışını öngören bir güncelleme yapılmalı ve bu ödemeler hakkaniyetli bir artış sistemine endekslenmelidir.
– EMEKLİYE, KONUT ALIM DESTEĞİ SAĞLANMALI:
Evi olmayan emeklilerimizin TOKİ ile uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması için, emeklilere özel projeler yapılmalı, emeklilere ayrılan yüzde 25 kontenjan yüzde 50’ye yükseltilmelidir.
– KİRA DESTEĞİ GETİRİLMELİ:
Aylık geliri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal Asgari Ücret’in altında kalan emeklilerimize, kira desteği sağlanmalıdır.
– YAKACAK ve GIDA YARDIMI YAPILMALI:
Aylık geliri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal Asgari Ücret’in altında kalan emeklilerimiz, pandemi koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdaki emeklilerimize; yakacak ve gıda yardımları sağlanmalıdır.
– EMEKLİ ENFLASYONU SEPETİ YAPILMALI:
Pandemi koşulları nedeniyle; haberleşme, elektrik, su, temizlik ve gıda harcamalarında, hijyen malzemeleri teminindeki harcamalarda büyük artışlar meydana geldi. İnsanların tüketim kalıplarının köklü değişiklere maruz kaldığı ortadadır. Bu nedenle, enflasyon hesaplamalarında kullanılan “Harcama Sepeti” acilen güncellenmelidir. Aksi takdirde, TÜFE’ye endeksli maaş zamlarımız yetersiz kalacaktır.
– EMEKLİNİN KREDİ BORÇLARI ÖTELENMELİ:
Pandemi döneminde çalışma imkanı bulamayan ve ne yazık ki, biriken kredi veya kredi kartı ödemelerini yapamadıkları için bankaların kara listelerine düşen emeklilerimizin, bu mağduriyetleri giderilmelidir. Bu bağlamda; esnaf, çiftçi ve kobilerimize yapılan desteklemeler, emeklilerimiz için de hayata geçirilmeli, kredi borçlarının geri ödemesinde ötelemeye gidilmelidir.
Kamuoyuna, saygıyla duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir