HABERLER Slider

TÜED Başkanlar Kurulu Ankara’da toplandı…

BAŞKANLAR KURULU
SONUÇ BİLDİRİSİ
(11 Mart 2022 / Cuma / ANKARA)

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu Genel Merkez Toplantı Salonunda toplanmış; dünyanın, ülkemiz ve emeklilerimizin sorunlarını değerlendirmiştir. Yakın sınırımızda Rusya’nın bağımsız bir ülke olan Ukrayna’yı işgal etmesi, dünya barışı bakımından da bir risk oluşturmuş; insanlık adına yaşanan dramdan büyük üzüntü duyan Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu, sürmekte olan işgalin sona ermesini temenni etmiştir.

Emeklilerimizin sorunlarının başında, emekli aylığı hesaplamalarındaki kayıplar ve güven vermeyen TÜFE oranına göre emekli aylıklarına yapılan artışlar gelmektedir. Emeklinin harcamasını enflasyon hesaplaması gerçekçi bir şekilde dikkate almayan, TÜFE oranlarına göre yapılan zamlar, emekli aylıklarını küçülten bir etki yaptığından, TÜİK rakamları yerine emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılmasını talep eden Başkanlar Kurulumuz; sosyal güvenlik sisteminin yeniden tartışılarak, eşitliği esas alan yeni bir mevzuat değişikliğine gidilmesini istemiştir.

Başkanlar Kurulumuzda yapılan değerlendirmeler ışığında taleplerimiz şu şekilde sıralanmıştır:

Asgari Geçim İndirimi Kaldırıldı: Asgari ücretten vergi alınmaması, çalışanların ücretlerinde önemli bir artış getirmiştir. Vergi, bir ülkenin en önemli aracı olduğundan, her kesimden adaletli bir vergi alınması, vergi politikalarının temel ilkesidir. Emeklilere ödenen vergi iadesi karşılığı yüzde 4-5 ek ödeme oranları günümüzde değerini yitirdiğinden, ek ödeme oranı yüzde 10’a yükseltilmeli; emeklilerin doğalgaz, elektrik ve su faturalarından KDV ve ÖTV alınmamalıdır.

2000 Sonrası Emeklilerin İntibakı Yapılmalı: Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Gelecekte emekli olacakların aylıklarında kayıpların olmaması için güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarında bütün dönemler için tek bir hesaplama yöntemi benimsenmelidir.

Alt Sınır Emekli Aylığı Yeniden Belirlenmeli ve Asgari Ücretle Eşitlenmelidir: Emeklilerimizin önemli bir bölümünün aylıkları 2.500 liranın altında kaldığından, emekli aylıklarına “seyyanen zam” yapılmalı ve refahtan pay verilmelidir.

Katkı Payları Emeklilerden Alınmamalı: Çalıştıkları yıllarda yüksek oranda kesilen genel sağlık sigortası primleri, sağlık hakkını güvence altına almak adına ödenmiştir. Bu nedenle, hiçbir ad altında katkı payı (muayene ücreti, ilaç farkı, reçete bedeli ve ilave ücret) alınmamalıdır.

Emekli İkramiyeleri Arttırılmalı: Dini bayramlar öncesinde ödenen emekli ikramiyesi en az aylık ödemesi olan 2.500 TL seviyesine yükseltilmelidir.

Evi Olmayan Emeklilerimiz Konut Sahibi Olmalı: Türkiye Emekliler Derneği’nin altın projesi olan “evi olmayan emeklilerimizin uygun ödeme koşullarıyla TOKİ vasıtasıyla ev sahibi olma” kapsamı genişletilmelidir.

Yaşlı Bakım Modeli: Yaşlı Bakım Modeli, sosyal devlet anlayışı içinde yürürlüğe konulmalı, yaşlılarımıza yönelik Anayasamızın 10. Maddesiyle getirilen pozitif ayrımcılığa uyum yasaları çıkarılmalıdır.

Kamuoyuna, saygıyla duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir