MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Misyonumuz 

Emekli, dul ve yetimlerin kazanılmış haklarını korumak ve üyelerinden aldığı güçle yeni kazanımlar elde ederek mensuplarının hayat standartlarını ve refah seviyelerini yükseltmektir.

Vizyonumuz 

Mensuplarımızın aktif çalışma dönemlerinde elde ettikleri bilgi birikimlerini ülke kültürü ve evrensel değerler ışığında geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak ve oluşacak kaynakla emekli, dul ve yetimleri insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayacağı gelir seviyesine kavuşturmaktır.