TÜED Genel Merkez

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği 1970 yılında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye Emekliler Derneği, 1970 yılından beri emekli, dul ve yetimlerimizin hizmetindedir. İlk olarak Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, ardından Türkiye İşçi Emeklileri Derneği adlarını alan kuruluşumuz, son olarak 23 Ekim 2009 tarihinde yapılan 19. Olağan Genel Kurulumuzda alınan karar gereği, adını ülkemizdeki bütün emekli, dul ve yetimlerimizi kapsayacak ve tek çatı altında toplayacak şekilde; “TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ” olarak yenilemiştir.

Genel Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Emekliler Derneğimiz bugün itibariyle yurt çapında toplam 113 şubesi ve yaklaşık 1 Milyon üyesi ile üyesi olsun olmasın bütün emekli, dul ve yetimlere hizmet vermektedir.
Derneğimiz, 17 sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan ‘EMEK PLATFORMU’nun saygın bir üyesidir. Aynı zamanda, kurucuları arasında yer aldığı; TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU ile YAŞLILIK PLATFORMU’nun da kuruluş yıllarında dönem sözcülüklerini yürüten derneğimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nda ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu’nda; emekli, dul ve yetimlerimizi temsil hakkına da sahiptir.
Derneğimiz, kısa adı AGE-Europe olan Avrupa Birliği Yaşlılar Platformu’nun da gözlemci üyesi olarak AB’de ülkemiz emeklilerini ve yaşlılarını temsil etmektedir.