HABERLER Slider

TÜED, Emeklilerin taleplerini Bakan Bilgin’e iletti…

Ergün, Bilgin’e Emeklilerin Taleplerini İçeren Dosya Sundu.

Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek modeller üzerine çalışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif çalışmalarının olduğunu, bu çalışmaları en geç gelecek hafta başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edeceklerini bildirdi.

Bakan Bilgin, Türkiye Emekliler Derneğini (TÜED) ziyaret etti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Bilgin’e emeklilerin taleplerini içeren dosya sundu.

Son yıllardaki küresel gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin de dünyadaki birçok ülke gibi yüksek enflasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Bilgin, bu süreçte enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki tahrip edici etkisini azaltmaya yönelik pek çok sosyal politika uygulamasını devreye aldıklarını söyledi.

Müjdelerden EYT’liler de yararlanacak

Memur sendikalarıyla imzaladıkları toplu sözleşmelerin bu politika araçlarından bir tanesi olduğuna dikkati çeken Bilgin, söz konusu sözleşmelerin sadece memur emeklilerinin aylıklarında artış sağladığını anımsattı.

İşçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarındaki artışları ise sosyal devletin sorumluluğuyla yerine getirdiklerini kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar bu politikayı takip etmeye çalıştık. Sayın Genel Başkan (TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün) 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının, bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. Yani en düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, üzerilerindeki tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde çalıştık. Depremle ilgili çalışmalar nedeniyle biraz ertelenmişti ama ben bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta başı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim.”

EYT düzenlemesinin ardından 13 milyon olan emekli sayısının 15 milyona yükseleceğini belirten Bilgin, “Bugün burada bahsettiğim, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağım alternatif müjde modelleri de sadece 13 milyonu değil, 15 milyonu kapsayacak.” dedi.

Emeklilerden Bakan Bilgin’e teşekkür plaketi

Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve geçici işçilere kadro gibi konulardaki olumlu yaklaşımına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, onların daha rahat nefes alacağı önerilerimizin de Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Tahmin ediyorum bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.”

Konuşmaların ardından, TÜED Genel Başkanı Ergün, Bilgin’e emeklilere katkı ve hizmetlerinde ötürü plaket takdim etti.

TÜED’in Bakan Bilgin’e sunduğu talepler dosyası şu şekilde;

EMEKLİLERİMİZİN TALEP VE BEKLENTİLERİ

Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için “tek bir aylık hesaplama sistemi” getirilmelidir…

EMEKLİLERİN İNTİBAK SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR…

———-

Karma sisteme göre hesaplanan ve TÜFE’ye endeksli yüzdeli artışlar, en düşük emekli aylığını, asgari ücretin yarısına denk getirmiştir. Emeklilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için en düşük emekli aylığının asgari ücretten az olmaması gerekmektedir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETTEN AZ OLMAMALIDIR…

———-

TÜFE’ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden, 5510 sayılı Kanun’un 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan (milli gelirden) pay verilmelidir…

EMEKLİYE, REFAHTAN PAY VERİLMELİDİR…

———-

Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi, gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olarak belirlenmelidir.

AYLIK BAĞLAMA ORANI YENİDEN %70 OLMALIDIR…

———-

Vergi iadesinin yerine getirilen ve yüzde 4-5 arasında değişen oranlarda verilmekte olan ek ödemeler günümüzde değerini yitirdiğinden, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak yüzde 10’a yükseltilmelidir.

EMEKLİNİN, EK ÖDEME ORANLARI YÜKSELTİLMELİDİR…

———-

Emeklilerimizin ödemiş oldukları katkı payları, emeklilerin ödeme gücünü aşmıştır. Çalıştığı dönemlerde yüzde 12 sağlık primi ödeyen emeklilerimiz, sağlık hizmeti aldığında çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından muaf tutulmalıdır.

EMEKLİYE, SAĞLIKTA KATKI PAYI MUAFİYETİ GETİRİLMELİDİR…

———-

Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri günün koşullarında yetersiz kalmaktadır. Sosyal yardımlar gibi bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığı tutarında olmalıdır.

BAYRAM İKRAMİYELERİ, EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ENDEKSLENMELİDİR…

———-

TÜED’in 10 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu kazanılmış, ancak günümüzde yetersiz kalan promosyon ödemelerinin artışını öngören bir güncelleme yapılmalı ve bu ödemeler adil bir artış sistemine endekslenmelidir. Bankalarla yapılan pazarlık sürecinde emekliler de masada olmalıdır.

EMEKLİ PROMOSYONLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR…

———-

Emeklilerin “Sendika Hakkı” Anayasal bir hak ve özgürlüktür. Emeklilerin örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılmalı ve toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır.

EMEKLİLERE SENDİKA HAKKI TANINMALIDIR…

———-

EYT düzenlemesinde yaş koşulu kaldırılırken, prim koşullarının değişmemesi nedeniyle: emekli olacaklar arasında oluşan eşitsizlik ve geç emeklilik sorunu giderilmelidir. Ayrıca yaşa takılarak emekli olanların geriye doğru kayıpları da karşılanmalıdır. Sağlık sigortası primi ödenen stajyer ve çıraklara borçlanma hakkı tanınmalıdır.

EYT DÜZENLEMESİNDE KAPSAM GENİŞLETİLMELİDİR…

———-

7417 sayılı Kanunla düzenlenen 3600 ek göstergeden, 2 yıllık yükseköğrenim gören; eğitim, sağlık ve din hizmetlerinde çalışanlar yararlanmış, teknik hizmetler sınıfında olanlar dışarıda bırakılmıştır. Ayrım yapılmaksızın, tüm meslek grupları kapsama alınmalıdır.

3600 EK GÖSTERGE TÜM MESLEK GRUPLARINI KAPSAMALIDIR…

———-

Çalışmak zorunda kalan emeklilerimizden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primleri (SGDP) uygulamasının, emekli aylıklarını yükseltecek şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.

SGDP SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR…

———-

Kredi veya kredi kartı borçları yüzünden bankaların kara listelerine düşen emeklilerin, kamu bankaları öncülüğünde düşük faiz oranı ile kredi ve kredi kartı borçları yeniden yapılandırılıp ödeme kolaylığı sağlanmalıdır.

EMEKLİNİN KREDİ BORÇLARINA KOLAYLIK SAĞLANMALIDIR…

———-

Çalışırken ödenen aile yardımı emekli olunduğunda kesiliyor. Oysa ki; emekli sadece işinden emekliye ayrılır, ailesinden değil. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmelidir.

EMEKLİYE AİLE YARDIMI YAPILMALIDIR…

———-

Evi olmayan emeklilerimize uygun ödeme koşullarıyla özel projeler yapılmalı, TOKİ projelerinde emeklilere ayrılan kontenjan yüzde 50’ye yükseltilmelidir. Aylık geliri, TÜİK tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal Asgari Ücret’in altında kalan emeklilerimize, kira desteği sağlanmalıdır.

EMEKLİYE, KONUT ALIM VE KİRA DESTEĞİ SAĞLANMALIDIR…

———-

Ekim 2008 öncesi ve Ekim 2008 sonrası dul ve yetimlere bağlanan hak sahibi aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır.

ÖLÜM AYLIKLARINDA FARKLILIKLAR GİDERİLMELİDİR…

———-

Aylık geliri, TÜİK tarafından yayınla­nan asgari geçim standardının veya yasal Asgari Ücret’in altında kalan emeklilerimiz, günümüz koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdaki emeklilerimize; yakacak ve gıda yardımları sağlanmalıdır.

EMEKLİYE, YAKACAK ve GIDA YARDIMI YAPILMALIDIR…

———-

TÜİK’in ‘Enflasyon Sepeti’ emeklileri temsil etmemekte ve emeklilerin harcama kalemlerine göre acilen güncellenmesi gerekmektedir. TÜFE’ye endeksli yüzdeli maaş artışları emeklileri yoksulluğa sürüklemektedir.

EMEKLİYE ÖZEL ENFLASYON SEPETİ YAPILMALIDIR…

———-

Vergi, bir ülkenin en önemli gelir aracı olduğundan, her kesimden adaletli bir vergi alınması, vergi politikalarının temel ilkesidir. Emeklilerin doğalgaz, elektrik, su ve telefon faturalarından KDV ve ÖTV alınmamalıdır.

EMEKLİLERİN FATURALARINDAN VERGİ ALINMAMALIDIR…

———-

Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere pek çok kuruluşun kadın ve gençlik kolları gibi kurulları var iken, yaşlı ve emekli kollarının olmaması önemli bir eksikliktir. Özellikle yerel yönetimlerde yaşlı ve emekli kurulları oluşturulmalıdır.

YEREL YÖNETİMLERDE EMEKLİ MECLİSLERİ OLUŞTURULMALIDIR…

———-

Emekli Sandığı kapsamından yetim aylığı alan kız çocuğuna 12 ay tutarında çeyiz yardımı yapılırken, SSK ve Bağ-Kur’dan yetim aylığı alan kız çocuğunun evlenmesi durumunda, 24 aylık üzerinden çeyiz yardımı ödenmektedir. Kurum ayrımı yapılmadan çeyiz yardımında eşitlik sağlanmalıdır.

ÇEYİZ YARDIMLARINDA EŞİTLİK SAĞLANMALIDIR…

———-

İşçi, memur ve esnaf sigortalıları ve emeklilerine vefatları durumunda ödenen cenaze yardımlarında farklılık bulunmaktadır. Emekli Sandığı tarafından ödenen cenaze yardımı, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında olan sigortalı ve emeklilerine de uygulanmalı ve eşitlik sağlanmalıdır.

CENAZE YARDIMLARI EŞİTLENMELİDİR…

———-

Yaşlı Bakım Modeli, sosyal devlet anlayışı içinde yürürlüğe konulmalı ve yaşlılara yönelik Anayasamızın 10. Maddesiyle getirilen pozitif ayrı ayrımcılığa uyum yasaları çıkarılmalıdır.

YAŞLI BAKIM MODELİ YÜRÜRLÜĞE KONULMALIDIR…

———-

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir