Slider

30 Haziran Emekliler Günümüz kutlu olsun

30 Haziran Emekliler Günü, Türkiye Emeklileri için çok özel bir anlam taşımaktadır.

“Sosyal güvenlik, çalışanların yaşlılık döneminde en kutsal hak olan emekliliğin de güvencesidir. 30 Haziran 1927 tarihinde emekli olan ulu önder Atatürk’ün emekli ve yaşlılara yönelik “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur.” sözünü çok değerli buluyoruz.

Sosyal Güvenlik Evrensel Bir Haktır…

Emeklilik, bütün ülkelerin refaha ulaşmalarında, en önemli gösterge olarak değerlendirilmektedir. Bir ülkede emeklilere sunulan yaşam kalitesi, o ülke hakkında en temel ölçüler arasında yer almaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çok önemli bir araştırmanın sonuçlarını yayınlamış ve yaşlılık dönemindeki insanlara sağlanan sosyal güvencenin refah üzerindeki etkisinin önemine dikkat çekmiştir.

Sosyal güvenlik, bütün ülkeler için vazgeçilmez ve ihmal edilemez, temel bir insan hakkıdır.

Dünyada artan yaşlı nüfus ile beraber emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak giderek zorlaşmaktadır. Özellikle orta gelirli ve az gelirli ülkeler için bu durum ciddi bir endişe yaratmaktadır. Orta gelirli ülkeleri ele aldığımızda ise, zamanında alınacak doğru önlemlerle bu sorunlar hafifletilebilir ve hatta ortadan kalkabilir.

Ülkemiz bakımından bir değerlendirme yapıldığında; istihdam ve emeklilik arasında doğru bir aktif/pasif dengesinin kurulması için yeni yatırımlara ve istihdama ihtiyaç vardır. Gençlerimizin birikimlerini değerlendirmek ve ülkemize katma değer kazandırmak için istihdam önceliğimiz olmalıdır.

Sosyal güvenliğin en temel gelir kaynağı olan sigorta primlerinin artması için istihdam yaratılmalı ve geleceğe güvenle bakan bir ülke olmalıyız.

Emeklilerimizin sorunlarını her platformda gündeme getirerek, sorunların çözümü için mücadele veriyoruz.

Ülkemizin kalkınmasında ve imarında alın teri olan emeklilerimize hak ettiği değerin verilmesi, sosyal devlet olmamızın bir gereği olarak da benimsenmelidir.

  • Emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğünden, seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere de pay verilmelidir.
  • Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı,
  • Alt sınır emekli aylığı, asgari ücret ile eşitlenmeli,
  • Emeklilerimize dini bayram öncesi ödenen ikramiyeler güncellenmeli ve bir artış sistemine endekslenmeli,
  • Sağlık hizmetlerinde emeklilerden katkı payları alınmamalı,
  • Vergi iadesinin karşılığı olarak getirilen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları yüzde 10’a yükseltilmeli,
  • Evi olmayan emeklilerimiz, TOKİ vasıtasıyla uygun koşullarda konut sahibi yapılmalı.

Türkiye Emekliler Derneği, yukarıda sıralanan taleplerimizin gerçekleşmesi için mücadele etmektedir.

30 Haziran Emekliler Günümüz kutlu olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir